HUBS Artist
Natela Lemondzhava

Natela Lemondzhava werkt in een interdisciplinaire context tussen beeldende kunst, performance, geluid en filosofie.

Door middel van performance- en audiovisuele settings onderzoekt ze de fysieke en mentale gesteldheid van haar toeschouwers. Ze maakt ze tegelijkertijd zowel onderwerp als het object van haar werk. Haar composities bestaan uit vertelkunst/verhalen, geluid, lichamelijke bewegingen en daarbij maakt ze graag gebruik van nieuwe technologieën.

Naast haar werk als kunstenaar is ze curator voor exposities en festivals en is ze mede-oprichter van klmn studio, waar ze projecten ontwikkelt rond het thema crisis.

ENGLISH

Natela Lemondzhava works in a interdisciplinary context, between visual art, performance, sound and philosophy. As her main subject she investigates the audience’s physical and mental condition from a conceptual perspective, often through performative, audio-visual settings. She is interested how the audience becomes a subject and an object at the same time. Her compositions consist of narration, sound, body movement and she likes to involve new technologies. Nevertheless, Natela curates exhibitions, festivals and co-founder of the artist duo klmn studio, where she develops projects around the theme of crisis.

Natela Lemondzhava is uitgenodigd door Talpak