Bjarte Wildeman

De installatie van Bjarte Wildeman vormt de vertaling van het eigen lichaam, de uitbreiding van zichzelf en een bijna levende eigen entiteit. De installatie laat je een dialoog met jezelf aangaan, dezelfde woorden sprekend, maar een andere taal. Hij onderzoekt ruimtelijke dimensies en creëert een spel van licht en schaduwen in zijn omgeving. Motions Measured in… is een verkenning van verbonden en uitgebreide beweging en van het menselijk lichaam in relatie tot andere lichamen en de omringende ruimte.

Over Bjarte Wildeman

Bjarte Wildeman (NL, 1998) is geïntrigeerd door lichamelijke beweging, de fysieke ervaring, het veranderen van deze ervaringen en biohacking, en onderzoekt (voornamelijk) via performance-installaties. Hij studeert momenteel aan de ArtScience Interfaculty, KABK/KC Den Haag. Middels zijn werk richt hij zich op inter- en intra-individuele sensatie, fysiek bewustzijn en begrip en het ontwikkelen van manieren om kinetische ervaring te begrijpen en te veranderen.

Bjarte Wildeman is uitgenodigd door The Body of the Audience